DMCA

17 U.S.C.’nin Bildirim ve Kaldırma gerekliliklerine uyuyoruz. § Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nın (“DMCA”) 512. Bu site, DMCA kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olarak nitelendirilir. Buna göre, genellikle “güvenli liman” hükümleri olarak anılan telif hakkı ihlali iddialarına karşı belirli korumalara hak kazanır. Bu nedenle, kullanıcılarımızın telif hakkı ihlali iddialarıyla ilgili olarak aşağıdaki Bildirim ve Kaldırma Politikasını onaylıyoruz.

İddia Edilen İhlal Bildirimi:

Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

(a) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;

(b) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış çalışmanın veya diğer fikri mülkiyetin tanımı;

(c) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

(d) ihtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyanınız;

(f) sizin tarafınızdan, ihbarınızdaki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan beyan cezası altında yapılan bir beyan.

Kaldırma Prosedürü

Sitemizdeki herhangi bir materyali veya faaliyeti ve ihlalde bulunduğu iddia edilen veya ihlal faaliyetinin bariz olduğu gerçeklere veya koşullara dayanan materyalleri herhangi bir zamanda kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Uygun olduğunda, mükerrer telif hakkı ihlalcilerinin hesabını sonlandırmak politikamızdır ve 17 U.S.C. §Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nın (“DMCA”) 512.

Bu politikayı değiştirme, değiştirme veya ekleme yapma hakkını saklı tutarız ve tüm kullanıcılar, bu tür değişikliklerden haberdar olmak için bu hüküm ve koşulları düzenli olarak kontrol etmelidir.